Novinky & Články

Kontrolné meranie zraku

napísal
19 Sep 2019

Absolútnym základom pre kvalitnú korekčnú pomôcku je správne a presné stanovenie refrakčných

hodnôt zraku. V našej optike ako v jednej z mála na Slovensku používame pre presnú korekciu

inovatívny a moderný spôsob refrakcie PasKal 3D. Ide o spôsob refrakčného merania, ktorý prebieha

binokulárne (obidve oči sú otvorené a nezakryté) a je v 3D systéme. Dôvodom je nastolenie úplne

prirodzených podmienok počas merania, kedy má zákazník obidve oči otvorené, je v prirodzenej

polohe a meranie sa najviac približuje realite. Okrem toho meranie prebieha v 3D, v priestorovom

videní, čo okrem presných výsledných hodnôt vytvára pre zákazníka aj príjemný vizuálny zážitok.

Optika ERIMA Internet Explorer Preloader