Novinky & Články

Centrácia dioptrických okuliarov

napísal
25 Sep 2019

Ďalším dôležitým krokom pre presnú korekčnú pomôcku je správna centrácia okuliarov. Nesprávne

vycentrované okuliare aj napriek presnej korekcii spôsobujú nositeľovi najrôznejšie problémy

spojené so stabilitou, závraťou, neostrým a skresleným videním a iné diskomfortné situácie. V našej

optike sa snažíme, aby nastal dokonalý súlad medzi okuliarovým rámom, tvárou nositeľa

a okuliarovými šošovkami, čiže aby boli okuliare urobené pre zákazníka presne na mieru.

Optika ERIMA Internet Explorer Preloader